Tradycje Rybackie

Rybacka Izba Pamięci Online
A A A

Materiały Edukacyjne

Szanowni Państwo,

Pojezierze Międzychodzko-Sierakowskie to region, którego uwarunkowania przyrodnicze oraz istniejąca dzięki nim flora i fauna, umożliwiły rozwój na tych terenach rybactwa i rybołówstwa.

 

Mieszkańcy otoczeni wodami korzystali z obficie występujących w tutejszych jeziorach i rzekach ryb, początkowo zaspokajając własne potrzeby, wraz z rozwojem wiedzy i doskonaleniem narzędzi rybackich przekształcając ten zawód w dobrze zorganizowaną profesję, która pozwalała na dostatnie życie i utrzymanie.

 

Rozwój rybactwa na terenie obecnego powiatu międzychodzkiego i terenach okalających był tak ważnym elementem gospodarki i w tak znaczący sposób kształtował życie codzienne mieszkańców, że nie powinien zostać, naszym zdaniem, pominięty na lekcjach o tematyce regionalnej.

 

Dlatego też, dzięki współpracy instytucji z terenu powiatu międzychodzkiego oraz osób związanych z edukacją, powstał projekt odtworzenia niektórych tradycji rybackich, w tym tradycyjnych metod połowu i narzędzi używanych przez dawnych rybaków, wraz z propozycją włączenia ich jako elementu edukacji regionalnej.

 

Proponowane przez nas materiały mają formę gotowych do użycia prezentacji multimedialnych, krótkich filmów i fotografii przedstawiających nie tylko tradycyjne narzędzia i metody połowu, ale również piękne obrazy z naszego regionu, zwłaszcza jeziora, nadal czyste, jednak już nie tak bogate w ryby.

 

Zachęcamy wszystkie osoby, które pracują z dziećmi i młodzieżą do wykorzystania zamieszczonych materiałów. Zarówno prezentacje, jak i filmy, fotografie, scenariusze zajęć, karty pracy oraz karty ewaluacyjne udostępniamy na stronie internetowej w formie umożliwiającej nieodpłatne, nieograniczone pobieranie z przeznaczeniem do wykorzystania w pracy z dziećmi i młodzieżą.

 

Osobom prowadzącym lekcje życzymy udanych i interesujących zajęć, a ich uczestnikom przyjemności z przyswajania wiedzy. Mamy nadzieję, że forma zajęć i sposób prezentowania materiału wydadzą się wszystkim Państwu atrakcyjne.

 

Autorzy